ZS “Zelmeņi” Latvijas tirgum piegādā un nodrošina rūpnīcas SIA “Завод Агропромышленных Технологий” ražotās SZM tipa graudu kaltēšanas iekārtas (kaltes), norijas un transportierus, kā arī citu aprīkojumu, kas nepieciešams kalšu darbības nodrošināšanai.

Kaltes SZM paredzētas:

  • graudaugu,
  • eļļas augu,
  • pākšaugu,
  • un citu kultūru sēklu, pārtikas un lopbarības graudu žāvēšanai, kā arī pirmssējas materiāla kaltēšanai.

Iekārtas tips – pārvietojams, kur elektroapgāde tiek padota no maiņstrāvas tīkla ar spriegumu 380V.

Kaltes iespējams aprīkot ar dažāda veida kurināmā kurtuvēm. Tās ir piemērotas dīzeļdegvielas, gāzes un atjaunojamo dabas kurināmo izmantošanai.

SZM kaltes ir izstrādātas darbam caurplūdes režīmā, nodrošinot augstu produktivitāti. Šīs kaltes var strādāt arī porciju režīmā.

Kaltējot porciju režīmā, kalte ir jāuzpilda pilnībā. Pēc uzpildīšanas tiek uzsākts kaltēšanas process, kurā jāraugās, lai kalte būtu pilna, pēc vajadzības papildinot graudus kaltē, jo kaltēšanas laikā, graudi zaudē daļu sava apjoma. Kaltēšanas procesā nepieciešams ņemt graudus uz pārbaudi no izlādes transportiera, lai noteiktu, vai ir sasniegts nepieciešamais mitruma procents. Kad tas ir noticis, kaltējamā masa vēl tiek atdzesēta un tikai tad veic graudu izlādi no kalts. Tad var kalti uzpildīt ar nākamo porciju.

Ražotājs iesaka kaltēt laukaugus caurplūdes režīmā, kad pirmo kaltējamo porciju uzpilda un žāvē porciju režīmā, bet pēc nepieciešamā mitruma procenta iegūšanas tiek sākts arī jau atdzesētu graudu izlādes process no kaltes un vienlaicīgi mitro graudu uzpilde, kaltēšanas ātrums tiek regulēts ar apakšējā transportiera ātrumu. Kaltes operators to izvēlas tādu, lai graudi tiktu izkaltēti viena piegājiena laikā. Ir jānodrošina, ka graudi, kas tiek padoti uz kalti, ir nedaudz vairāk (pa “nobires kakliņu” izbirst pavisam minimāla graudu plūsma), nekā tie, kas no tās tiek izlādēti. Tādējādi tiek nodrošināts, ka kalte vienmēr ir pilna. Šādā režīmā SZM kalte var darboties ilgstoši. Tādējādi nodrošinot intensīvu graudaugu, rapša vai pākšaugu kaltēšanas procesu.

Mūsu sadarbības rūpnīca ražo tehnoloģiskās iekārtas atbilstoši starptautiskajiem standartiem un mūsdienu prasībām, balstoties uz apjomīgu pieredzi un tiecoties saglabāt cenas un kvalitātes savstarpējo atbilsmi.